Omni

Signalforstyrrelser/Dårlig dekning

Signal interference / poor coverage Omni mesh
Placement of the first Omni node: The first Omni node must be connected to your wired internet connection.  If your internet connection is located beh...
Thu, 5 May, 2022 at 5:58 PM
Koble til enhet som kun støtter 2.4 gHz til Omni
Det fins 3 ulike måter å gjøre det på: Metode 1: Omni Wifi app -> innstillinger -> WPS -> klikk på WPS ikon for aktivere (må også aktiveres på...
Tue, 4 Oct, 2022 at 2:03 PM
Problemer med Omni Cloud
Vi opplever for tiden problemer med sky løsning til Omni Følgende funksjoner er ute av drift: Førstegangs installasjon av Omni V1 og Omni Lite V1 Til...
Thu, 13 Oct, 2022 at 9:50 PM
Issue regarding Omni cloud
We are currently experiencing problems with the cloud solution for Omni The following functions are out of order: First time installation of Omni V1...
Thu, 13 Oct, 2022 at 4:12 PM
Plassering ved Tv
Tue, 15 Nov, 2022 at 2:33 AM