Det fins 3 ulike måter å gjøre det på:

Metode 1:
Omni Wifi app -> innstillinger -> WPS -> klikk på WPS ikon for aktivere (må også aktiveres på enheten)

Metode 2:
Omni Wifi app -> innstillinger -> Smart Assistent -> Aktiver (hvis printer kun godkjenner 2.4 gHz)
Metode 3: 
Omni Wifi app -> innstillinger -> innstillinger for Wifi -> Huk av bruk separat nettverksnavn for 2.4 og 5 gHz (husk å endre navn på enten 2.4 eller 5 gHz)

Skulle ingen av de nevnte metodene fungere. Forsøk på nytt en av metodene med kun Omni master tilkoblet.