Omni V1 lyser normalt blått og har en gul og blå nettverksport.

Omni V2 lyser normalt grønt og har et blått symbol over WAN porten.