Omni V1 lyser normalt blått og har en gul og blå nettverksport.

Omni V2 lyser normalt grønt og har et blått symbol over WAN porten. 


Det fungerer ikke å parre Omni V2 inn på Omni V1.

Det fungerer derimot å parre Omni V1 inn på Omni V2. Start med å koble fra strøm på samtlige Omni V1.

Deretter kobler til Omni V2 og installerer dette som et nytt system ved hjelp av Omni Wifi app. 

Når systemet er ferdig installert kobler du inn strøm (uten nettverkskabel) på en av Omni V1 nodene. Når lampen blir rød holder du reset inne til lampen blir helt hvit. Det vil etter ca 1-2 minutter komme en forespørsel automatisk i appen om du ønsker legge til Omni. Her velger du Ja, og gjenta prosess for å legge til flere V1 noder.