Plassering av første Omni node:
Første Omni node må kobles til din internettforbindelse med kabel.
- Om din internettforbindelse er plassert bak TV-benk anbefaler vi at du får plassert første Omni node høyt opp.
- Om din internettforbindelse er plassert i teknisk rom/skap med av metall anbefaler vi du plasserer første Omni utenfor, og høyt oppe.
  Skap av metall skjermer trådløse signaler veldig godt, og er derfor en dårlig plassering.

Plassering av resterende Omni noder:
De resterende Omni nodene kan plasseres rundt i boligen. For at Omni systemet skal fungere best mulig anbefaler vi følgende:
- Tenk at signalene mellom nodene skal ha en så uhindret vei som mulig.
- Fri sikt til området vil dekke
- Plasser nodene så åpent og høyt oppe som mulig
- Unngå å «pakk inn» nodene ved å plassere de i skuff, skap, bak-TV, bak sofa osv.
- Om du skal plassere Omni nodene i ulike etasjer tenkt på hvilke type materialer det er mellom etasjene. 
  Plassering i trappegangen kan være et godt tips.

Eksempler på dårlig/feil plassering:
- Bak møbler (f. eks. sofa, skjenk osv.)
- På gulvet
- I en skuff / skap
- I TV-benken / ved siden av TV-dekoderen
- Sikringsskap / Teknisk skap av metall
- Ved betong/murvegg

Hva er det som påvirker og/eller hindrer signalene?
Alle type hindre i en bolig påvirker de trådløse signalene i en eller annen grad.
Generelt er det slik at jo tyngre/tykkere vegger/konstruksjoner signalene skal gjennom jo større er signaltapet.

- I tilfeller der trådløse signaler skal gå mellom etasjer vil vannbåren varme og/eller varmekabler kunne forstyrre.
- I boliger med tykke vegger av betong/mur vil signalet tapes vesentlig.
- Andre trådløse nettverk (fra naboer)
- Eget trådløst nettverk. Om ditt internettmodem er utstyrt med WiFi vil dette kunne forstyrre signalene til Omni systemet, og vi anbefaler derfor at du slår av/deaktiverer dette på ditt modem. Kontakt i så fall din internettleverandør for hjelp til dette.