Her ligger bruksanvisningen for forbruksmåleren vår